Participatiemarkt Masterplan Oudenaarde Linkeroever: voorstelling Ruimtelijke raamwerk en eerste ontwerpschetsen

Door Annemie Charlier op 9 mei 2019, over deze onderwerpen: Ruimtelijke planning

Het Ruimtelijke Raamwerk Oudenaarde Linkeroever – Circulair Scheldepark is afgewerkt en goedgekeurd door de gemeente- en provincieraad. Het is het kader voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. Samenhang en maatschappelijke meerwaarde zijn hierin sleutelbegrippen.

Om het plan te realiseren is een actieprogramma voor de komende jaren opgesteld. De stad Oudenaarde en de Provincie Oost-Vlaanderen werken samen verder aan de uitvoering.

Op donderdag 16 mei 2019 is er een participatiemarkt voor inwoners, verenigingen, organisaties, overheidsinstanties en pers. 

Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Ruimtelijke planning: "We zijn heel blij dat we de komende jaren verder samenwerken om het Masterplan Oudenaarde Linkeroever te realiseren. De eerst volgende stap die gezet wordt, is de voorbereiding voor de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan."

Participatiemarkt

Inwoners, verenigingen, organisaties, overheidsinstanties en pers zijn welkom op de participatiemarkt van donderdag 16 mei 2019, doorlopend open van 17 tot 20 uur in de Stedelijke Sporthal, Rodelos 1 in Oudenaarde.

Burgemeester Stad Oudenaarde Marnic De Meulemeester: "Met trots stellen we het Raamwerk Oudenaarde Linkeroever – Circulair Scheldepark aan de inwoners van Oudenaarde voor. Ook zij werkten hieraan mee, door massaal hun ideeën, meningen en bezorgheden met ons te delen, tijdens de verschillende participatiemomenten. Ook de eerste ontwerpschetsen voor de sites Santens en Alvey en de steenbakkerij Vande Moortel leggen we voor. We hopen opnieuw op een talrijke opkomst. Experts gebruiken de input om de ontwerpen verder te verfijnen."

Benieuwd en zin om jouw mening met ons te delen? Kom dan zeker naar de participatiemarkt.

Masterplan Oudenaarde Linkeroever

De Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Oudenaarde werken samen aan een masterplan met actieprogramma voor het gebied Oudenaarde Linkeroever. Om alle ruimtelijke ambities op elkaar af te stemmen.

De leegstaande sites Santens en Alvey vragen om een nieuwe invulling. De steenbakkerij Vande Moortel en het sportcentrum willen uitbreiden. We bekijken ook het gebied op de rechteroever. Dit doen we in functie van de landschappelijke samenhang van beide Schelde-oevers. Al liggen alle aandachtsgebieden op de linkeroever.

De focus van het masterplan is een duurzame ontwikkeling. Dat betekent dat de partners rekening houden met de behoeften van de huidige en toekomstige generaties en aandacht hebben voor de sociale, economische en ecologische kenmerken van het gebied.

De Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Oudenaarde betrekken burgers, organisaties, verenigingen, overheidsinstanties en eigenaars. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is