Provincie Oost-Vlaanderen start samen met Stad Oudenaarde het project 'Bedrijvigheid Oudenaarde' op

Door Annemie Charlier op 13 maart 2019, over deze onderwerpen: Ruimtelijke planning

Binnen het stedelijk gebied van Stad Oudenaarde is er bijna geen ruimte meer voor (regionale) bedrijven, maar het is ook de ambitie van Stad Oudenaarde om haar rol als bovenlokale tewerkstellingspool te blijven spelen. Daarom is het belangrijk om het huidige aantal arbeidsplaatsen minstens te kunnen behouden en zo mogelijk te vergroten. Om dat waar te maken, moeten (regionale) bedrijven een plaats kunnen blijven vinden binnen het stedelijk gebied.

Het project wil in de eerste plaats nagaan hoe op de bestaande (regionale) bedrijventerreinen binnen het kleinstedelijk gebied Oudenaarde meer kan gedaan worden op dezelfde ruimte. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een onderzoek naar het terug op de markt brengen van niet-gebruikte gronden, een visie op het vermijden van zonevreemde handelsactiviteiten en een kader voor het toestaan van hogere bebouwing, kleinere eenheden of een multifunctionelere invulling. Het project wil ook kansen om bestaande (regionale) bedrijventerreinen klimaatgezonder te maken aangrijpen.

Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Ruimtelijke Planning: “We betrekken de bedrijven en de bevolking bij de uitwerking van het project. We nemen geen beslissingen zonder eerst te weten wat er lokaal leeft.”

Verder zijn er regionale bedrijfsactiviteiten die vandaag geen volledige rechtszekerheid hebben. Het project wil ook hiervoor een oplossing bieden. Het gaat hierbij vooral over het bedrijventerrein ‘Coupure’.

“Het is belangrijk dat er eindelijk rechtszekerheid komt voor de bedrijven op het bedrijventerrein Coupure. Daar gaan we de komende tijd aan werken en een oplossing voor zoeken samen met alle betrokken partijen", aldus burgemeester Stad Oudenaarde Marnic De Meulemeester

Het project ‘Bedrijvigheid Oudenaarde’ loopt parallel met het project ‘Oudenaarde Linkeroever’. Ook in het project ‘Oudenaarde Linkeroever’ wordt onderzocht waar en onder welke voorwaarden economische activiteiten een plaats kunnen blijven krijgen binnen het projectgebied.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is