Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Annemie Charlier op 17 juni 2019, over deze onderwerpen: Ruimtelijke planning

De Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Oudenaarde werken samen aan het project Bedrijvigheid Oudenaarde. Ze gaan na hoe op de bestaande (regionale) bedrijventerreinen binnen het kleinstedelijk gebied meer gedaan kan worden op dezelfde ruimte. Tijdens een participatiemarkt op donderdag 20 juni …

Door Annemie Charlier op 9 mei 2019, over deze onderwerpen: Ruimtelijke planning

Het Ruimtelijke Raamwerk Oudenaarde Linkeroever – Circulair Scheldepark is afgewerkt en goedgekeurd door de gemeente- en provincieraad. Het is het kader voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. Samenhang en maatschappelijke meerwaarde zijn hierin sleutelbegrippen. Om het plan …

Door Annemie Charlier op 1 april 2019, over deze onderwerpen: Ruimtelijke planning

De Vlaamse regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed. Het BRV dient als richtlijn voor het toekomstig ruimtelijk beleid in Vlaanderen. In het BRV krijgen de provinciebesturen een bovenlokale en streekgerichte rol toebedeeld. Ze krijgen de …

Door Annemie Charlier op 13 maart 2019, over deze onderwerpen: Ruimtelijke planning

Binnen het stedelijk gebied van Stad Oudenaarde is er bijna geen ruimte meer voor (regionale) bedrijven, maar het is ook de ambitie van Stad Oudenaarde om haar rol als bovenlokale tewerkstellingspool te blijven spelen. Daarom is het belangrijk om het huidige aantal arbeidsplaatsen minstens te …

Door Annemie Charlier op 22 januari 2019, over deze onderwerpen: Ruimtelijke planning

Gedeputeerde Annemie Charlier (N-VA) heeft op de nieuwjaarsreceptie van het actiecomité Doel 2020 haar steun uitgesproken voor nieuwe bewoning in het dorp. Haar partijgenoten van N-VA Beveren vinden dat ze voor haar beurt heeft gesproken. “Dit is een bevoegdheid van de gemeente en er is voorlopig …

Door Annemie Charlier op 20 december 2018, over deze onderwerpen: Ruimtelijke planning

In het Provinciaal sportcentrum De Boerekreek is er nood aan een polyvalente zaal en een nieuwe grotere opslagloods voor boten. In de zoektocht naar een geschikte locatie, verzamelde de Provincie Oost-Vlaanderen ideeën om het sportcentrum nog aantrekkelijker te maken. Die ideeën zitten vervat in …