Recreatiedomeinen

De provinciale domeinen zijn het uithangbord van de provincie en overstijgen de lokale gemeenten als het gaat om budget, beheer en uitstraling. De domeinen moeten de toegangspoort worden voor toerisme en recreatie in een ruimere regio. Hiervoor werken we een globaal integraal recreatieplan uit met een visie op elk domein.

 

Ruimte voor ontspanning

Met de provinciale recreatiedomeinen biedt de provincie een laagdrempelige, kwaliteitsvolle en sociale dag- en verblijfsrecreatie aan. Klantvriendelijkheid en duurzaamheid zijn hierbij de kernwaarden. Naast actieve en passieve recreatie vormen de verscheidene provinciale domeinen het kader voor toerisme, natuurontwikkeling, natuur- en erfgoededucatie en evenementen met een bovenlokale uitstraling. Dit gebeurt altijd in harmonie met de omgeving en in synergie met de gemeenten. De provinciedomeinen zijn ook een garantie op groene ruimten in onze reeds dichtbevolkte provincie. In de verstedelijkte omgevingen zal het belang van het groengehalte in de domeinen blijven stijgen. Nieuwe hoog-dynamische activiteiten zijn dan ook uit den boze; de provinciedomeinen blijven in de eerste plaats aantrekkelijke en groene gebieden voor zachte recreatie.

Tijdens deze bestuursperiode vieren we op de gepaste manier het 50-jarig bestaan van Puyenbroeck (2019), Het Leen (2023) en De Ster (2023) en het 30-jarig bestaan van De Gavers (2023).

 

Investeren op basis van een globaal plan en binnen een eenvormige beheersstructuur

We onderhouden en vernieuwen in de volgende bestuursperiode onze domeinen. Waar nodig investeren we in het patrimonium op basis van een duidelijk en haalbaar investeringsplan, waarbij we een keuze maken voor hoog- of laag-dynamische activiteiten, vertrekkende vanuit de visie in het integraal recreatieplan. We scheppen duidelijkheid in het kluwen van concessies, huurovereenkomsten en contracten. Daarbij streven we ook naar eenvormige tarieven en maximale toegankelijkheid om zo veel mogelijk burgers de kans te geven te genieten van het aanbod op de provinciedomeinen, rekening houdend met de kostprijs. We kiezen ook resoluut voor een eenvormige beheersstructuur van de recreatiedomeinen, met voldoende autonomie binnen de provinciale werking.

 

Aandacht voor natuur en erfgoed

In alle domeinen vestigen we de aandacht op natuur en erfgoed. We bouwen het Levend Erfgoedpark in Puyenbroeck verder uit en ontsluiten het. Voor het nieuwe domein Nieuwdonk te Berlare zoeken we naar synergie en eventueel gemeenschappelijk beheer met het aanpalende Donkmeer. In dit gebied ligt de klemtoon op zachte recreatie en laag-dynamische activiteiten met respect voor de natuurwaarden en de omgeving. Ook voor de Brielmeersen trekken we de kaart van zachte recreatie met een ruim groenaanbod. Het domein wordt de toegangspoort vanaf het water tot het stedelijk gebied Deinze.

Nieuws over dit onderwerp

Paardje Djapa geniet van mooi pensioen op Provinciaal domein De Brielmeersen

In Provinciaal domein De Boerekreek in Sint-Laureins heeft menig kind een ritje gemaakt op de rug van paardje Djapa. Nu mag Djapa met pensioen en verhuist ze naar Provinciaal domein De Brielmeersen in …

Popeiland 2019 pakt uit met hippe YouTubers, topartiesten en tal van randanimatie

Op woensdag 26 juni vindt de 22ste editie van Popeiland plaats. Nieuw dit jaar is dat er ook hippe YouTubers gevraagd zijn die populair zijn bij de jonge gasten. Royalistiq komt Fornite spelen, af en …

Zwembad Puyenbroeck blijft nog dicht tot en met vrijdag 21 juni

Het 50m-zwembad in domein Puyenbroeck blijft dicht tot en met vrijdag 21 juni. De kinderbaden zijn bij mooi weer wel open op woensdagnamiddag en in het weekend. Oorzaak van de sluiting De oorzaak …